Organisatie ontwikkeling en selectie assessments

Een adviesbureau heeft te maken met medewerkers die binnen 2 jaar weer vertrekken. Eén medewerker is herstellende van burn-out en heeft MaakBaan als outplacement bureau uitgekozen. Tijdens dit traject blijkt dat ze, op basis van haar persoonlijkheid en motivatie, nooit bij dit bedrijf aangenomen had moeten worden. Hierop besluit het adviesbureau MaakBaan in te huren voor het implementeren van een betere methode voor het werven en behouden van nieuwe medewerkers.

Na diverse gesprekken met het management, stelt MaakBaan een plan van aanpak op.
• de cultuur van het bedrijf wordt in kaart gebracht
• van de partners worden gedrags- en drijfveren analyses gemaakt
• individuele coachsessies met alle medewerkers op basis van gedrag- en drijfveren-analyse
• door middel van workshops wordt voor de medewerkers en de partners duidelijk hoe men elkaar aanvult en waar (te grote) verschillen zijn.
• twee medewerkers nemen zelf afscheid
• nieuwe medewerkers worden pas na een assessment aangenomen
• jaarlijkse workshops met de nieuwe medewerkers en met het management

Het adviesbureau heeft een slag gemaakt in meer volwassen met elkaar communiceren en elkaar op een positieve manier aanspreken op bepaald gedrag. Ook in het managementteam zelf durft men elkaar beter aan te spreken op kwaliteiten en elkaars gedrag. Ook helpen de assessments het management bij een goede aansturing van de nieuwe medewerkers, de teamsamenstelling en de taakverdeling binnen het bedrijf en naar opdrachtgevers. Door jaarlijkse workshops van MaakBaan en het uitbreiden van het HR instrumentarium, blijft deze organisatie groeien op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en professionalisering.