Begeleiden zorginstelling naar zelforganiserende teams

Bij een kleine zorginstelling met 3 vestigingen, 100 medewerkers, 15 leidinggevenden en 250 vrijwilligers, begeleid ik de leidinggevenden in een transitie naar coachend leiderschap en zelforganiserende teams. De managers en teamleiders zijn met behulp van een DISCOVER analyse van gedrag, drijfveren en talenten, gecoacht op het vinden van hun eigen stijl van leidinggeven en de afstemming van deze stijl op die van hun teamleden. Door middel van workshops worden ook de medewerkers en de vrijwilligers ingewijd in de kracht van de DISC methodiek. Door de DISC methodiek te verweven in de situationele leiderschapstechnieken, kan elk team op zijn eigen manier de transitie naar zelf-organisatie maken.

Resultaten tot nu toe:
• introductie DISCOVER methodiek wordt omarmd
• veel enthousiasme omtrent de praktische toepasbaarheid
• meer openheid onderling en respect voor de verschillen
• basis is gelegd voor het denken in rollen

De vervolgstappen zijn:
• Een structuur of methodiek introduceren om stap voor stap de teams zelf de beweging te laten nemen richting het denken in rollen.
• Kaders geven en de teams zelf het evolutionaire doel per team laten bepalen.
• De aspecten van de agile scrum, kunnen mogelijk tot een werkbare stap voor stap strategie leiden.
• Het is dus nog niet bekend hoe de organisatie er uiteindelijk uit zal zien.