Het nieuwe werken

Het nieuwe werken


MaakBaan past bij Het Nieuwe Werken. De resultaatgerichte coaching van MaakBaan gaat uit van de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Om deze verantwoordelijkheid te voeden, is het van belang dat de medewerker zin heeft in werk. Zin heeft te maken met jouw passie, jouw drijfveren en motivatie. Het inzicht in jouw drijfveren is daarom belangrijk. Daarmee heb je de sleutel tot plezier in je werk.

Zelfsturende teams de voorloper van Het Nieuwe Werken?


Toen ik bij IMN kwam werken in 1996, werd het bedrijf na een doorstart, als bedrijf met zelfsturende teams opgebouwd. Ik weet nog goed dat ik van een nieuwe manager die we net in dienst hadden genomen, een telefoontje kreeg: Diane, wat moet ik eigenlijk gaan doen bij IMN? Het antwoord wat ik kon geven was: Je moet gaan doen waar je goed in bent. Niet altijd een makkelijke opgave! Het Nieuwe Werken eist verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers, bij IMN kwam dit verantwoordelijkheidsgevoel vanzelf omdat je werk deed dat bij jou paste. Het was het werk dat jij neer wilde zetten.

Passie in je werk is de sleutel


Naast de bewuste keuze voor zelfsturende teams, was de passie van de directeur doorslaggevend voor de manier van leidinggeven. Professionals werden ingezet bij de klant op projecten die pasten bij hun passie in het werk. Daar heb ik ook een bijdrage aan kunnen leveren. Ik kon de medewerkers begeleiden bij de bewustwording van hun passie en het verwerken van hun passie in hun CV. Als ze dan een enthousiast verhaal verteld hadden tijdens de lunch over een opdracht, was ik altijd verbaast over wat voor zakelijk verhaal ze daarover in hun CV hadden gezet. Ik was pas tevreden als ze een stukje van die passie terug lieten komen in het CV. Dan kon ik pas de juiste opdracht voor deze medewerker gaan zoeken. Dezelfde passie was vaak doorslaggevend voor de opdrachtgever om juist de kandidaat van IMN op de opdracht te zetten.
Motivatie