Birkman

Een klant kreeg in zijn nieuwe baan de mogelijkheid om een Birkman test te doen en dit gaf mij de kans om de Birkman test eens te vergelijken met de MDI analyses.

Doel


Het doel van de Birkman test en de MDI analyses komt in grote lijnen overeen. Beide analyses worden gebruikt om het zelfinzicht van de respondent te vergroten met betrekking tot het gedrag dat hij laat zien in een bepaalde rol. Leuk is ook dat beide uitvoerig ingaan op het stress gedrag. Beide zijn individueel te gebruiken voor loopbaanvraagstukken en om het gedrag van een team of organisatie in beeld te brengen. Birkman lijkt zich meer te richten op het individu met een loopbaanvraagstuk en MDI geeft meer structuur en informatie voor organisatie vraagstukken.

Achterliggende theorie


Zowel de Birkman als de MDI analyses zijn gebaseerd op de gedragsobservaties van Jung. Birkman houdt het bij de assen (mens of taakgericht en directe of indirecte communicatie). MDI combineert Jung met Marston en benoemd de kwadranten met de gedragsstijlen: Dominant, Invloed, Stabiel en Conformiteit (DISC). Birkman, noemt de vier kwadranten, basisbenaderingen ten aanzien van iedere werksituatie: Uitvoering, Communicatie, Administratie (Systemen) en Strategie. Het is verwarrend dat dezelfde kleuren gebruikt worden voor andere kwadranten, (behalve het rood), maar het geeft ook wel weer duidelijk aan dat Birkman geen DISC methodiek is.

Uitwerking Birkman


Het rapport van Birkman is ongeveer 75 pagina’s. Het eerste deel is de Life Style Grid Rapportage. Deze geeft van de respondent de interesses, het natuurlijke gedrag en de behoeften in combinatie met het het stress gedrag. De nuancering is niet zo groot als bij het MDI rapport waar juist in het eerste deel een zeer gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van de respondent met betrekking tot het natuurlijke gedrag en het stress gedrag. In het tweede, derde en vierde deel van het Birkman rapport wordt wel zeer uitvoerig de Sterkten Behoeften (12 pagina’s), het Stressgedrag (8 pagina’s) en Carrière Management (11 pagina’s) beschreven. Ook volgt er een deel met specifieke beroepen die passen bij de analyse uitslag en 20 pagina’s coach-handreikingen. Het is en zeer uitvoerige rapportage, waar een coach al gauw een dagdeel mee bezig is om het de respondent uit te leggen. Het geeft veel informatie, steeds met een andere invalshoek. Hierdoor krijg je een goed beeld van je je normale gedrag, je gedrag in stress-situaties, je interesses en welk werk daarbij past. De layout is zeer luchtig en niet altijd even overzichtelijk (een inhoudsopgave zou al erg helpen). En ook al zit er veel algemene informatie tussen, het is handig om het allemaal in één rapport te hebben. Boeken over de achterliggende theorie zijn namelijk niet te koop.

Uitwerking MDI


Met de nieuwe layout van MDI sinds het voorjaar van 2010 ziet de rapportage er fris en modern uit. De structuur is helder en wordt op de eerste pagina uitgelegd. Er wordt een zeer genuanceerde persoonlijke beschrijving gegeven. Meer genuanceerd dan de Birkman, terwijl het rapport op minder vragen gebaseerd is dan de Birkman. MDI kent 3 invalshoeken. Het basisgedrag (is ook het stress-gedrag), het responsgedrag (het gedrag dat wordt laten zien in een bepaalde rol) en de werkgerelateerde drijfveren. De drijfveren analyse en de gedragsanalyse worden in twee apart rapporten besproken, de analyses kunnen ook los van elkaar afgenomen worden. Volgens de MDI liggen de drijfveren op een ander niveau dan het gedrag en vormen het „Waarom” van het gedrag. Dit geeft mijns inzien een beter beeld van de passie van de respondant omdat het op de onderliggende waarden is gebaseerd. Net als bij Birkman wordt er naast de gedragsstijlen ook aandacht besteed aan diverse competenties. Leuk bij de MDI is dat er per competentie aangegeven wordt, wat er van de competentie wordt laten zien en wat er nog aan potentieel aanwezig is bij de respondent. Birkman laat per competentie de kleur zien waar deze competentie onder valt. De MDI geeft niet aan welk beroep er bij de gemeten gedragsstijl past, zoals de Birkman doet. Het rapport bevat niet veel achtergrond informatie of algemene informatie, maar door MDI worden een aantal boeken aanbevolen waar dit uitgebreid beschreven staat. De achterliggende methodiek wordt daardoor zeer toegankelijk en kan al gauw gebruikt worden om ook je kinderen, je partner, je collega en je klanten, in te schatten op kleur en je gedrag aan te passen om effectiever te zijn. De MDI-rapportage is in totaal ongeveer 55 pagina’s. Zie ook het voorbeeldrapport bij Downloaden.

Is er een winnaar?


Mijn voorkeur ligt bij de MDI rapportage. Ik denk niet dat ik objectief ben daarin, want ik ken de MDI uitwerking veel beter. Het grootste verschil is dat de MDI gebaseerd is op de theorie van Jung met daarop de uitbreiding van Marston, waardoor de vier kwadranten geen losse kwadranten zijn maar steeds zeer consequent naast en tegenover de overige kwadranten staan. De theorie is heel toegankelijk en terug te vinden in veel standaardwerken gebruikt in coaching. Je kan vanuit je eigen voorkeursgedragsstijl, steeds de gedragsstijl van een ander persoon, vrij gemakkelijk inschatten. Dit maakt de MDI een methodiek die zeer geschikt is voor organisatie ontwikkeling.
Resultaatgerichte of oplossingsgerichte coaching