Oplossingsgerichte Mediation


Werk samen toe naar een oplossing op basis van de dingen die wel goed gaan en zet elkaars specifieke eigenschappen optimaal in. Ontdek waar je het samen wel over eens bent en gebruik dat als basis om verder te gaan. Maak over de meningsverschillen afspraken, zodat in plaats van de discussie elke keer opnieuw te voeren, er verder gewerkt kan worden op basis van de gemaakte afspraken.

Management Development Institute


Met de analyses van MDI word een helder inzicht gegeven van het de sterke kanten van de partijen en kunnen de overtuigingen achter het gedrag in kaart gebracht worden. De analyse geven een neutrale taal om de overeenkomsten en de verschillen in kaart te brengen. De MDI profielen hebben al vele organisaties, teams en individuen in staat gesteld het beste uit zichzelf naar boven te halen. Zie ook informatie over de MDI DISC methode bij MaakBaan
Diane Koster is gecertificeerde MDI consultant en Q4 consultant.

Het resultaat:


• Denken in overeenkomsten in plaats van verschillen
• Afspraken maken over het omgaan met de meningsverschillen
• Meer duidelijkheid in de organisatie
• Geen ellenlange discussies, maar verder met je werk op basis van de gemaakte afspraken

Maatwerk


Elk traject wordt op maat samengesteld op basis van de mediation-vraag. Maak een afspraak voor een gratis kennismaking.

Download de brochure van MaakBaan over Oplossingsgerichte Mediation
Cliënten over MaakBaan