CV’s vol passie


Een combinatie van organisatie-advies, workshops voor de medewerkers, eventueel aangevuld met individuele coachtrajecten

Uniforme presentatie van professionals bij de klanten:


Werkgevers die veel werken met de CV's van hun medewerkers om deze aan te bieden bij opdrachtgevers of klanten kunnen MaakBaan inschakelen om deze CV's een optimaal instrument te laten zijn waarmee ze de klant kunnen laten zien wie ze zijn als bedrijf en wat de passie van de medewerkers is. Want de klant wordt geraakt door deze passie!

Uniform in stijl en layout maar uniek en specifiek per medewerker


Omdat elke medewerker zijn eigen specifieke eigenschappen, kennis en vaardigheden heeft en het beste ingezet kan worden op projecten die hier optimaal gebruik van maken.

Samen met uw organisatie


Hoe wilt u zich als bedrijf presenteren? Wat is uw missie? Komt deze overeen met de missie van uw medewerkers? Is deze missie bekend bij de medewerkers? Of vormen de medewerkers samen met u de missie van het bedrijf?

Door de competenties, het gedrag èn de motivatie van uw medewerkers in kaart te brengen, krijgt u hier zicht op. Verwerk dit in uw bedrijfspresentatie en in de individuele presentaties van uw medewerkers: de CV’s. De medewerkers gaan zelf, na een gezamenlijke workshop aan de slag, met hun CV.

Resultaat: CV's die passen bij het bedrijf en de medewerkers. En waar de passie van de medewerkers duidelijk in naar voren komt. De medewerkers worden zich door dit hele proces beter bewust van wat ze kunnen en willen.

Door een sterkere presentatie bij de klant, haal je de opdrachten binnen.