The universal language DISC


A reference manual door Bill J. Bonnstetter and Judy I. Suiter

Hoewel het boek bijna 300 pagina’s dik is, is het een zeer overzichtelijk boek. Je kunt het van kaft tot kaft lezen, maar het is vooral een naslagwerk. Ik ben zowel voor de MDI als de Q4 gecertificeerd en het is leuk om te zien dat beide bedrijven (MDI en Synques) uit dit boek geput hebben. Het MDI wiel komt uit dit boek. Synques gebruikt een Grid om meerdere profielen ten opzichte van elkaar te plaatsen. De MDI gebruikt twee staaf diagrammen voor zowel de basis gedragsstijl als de responsstijl, Synques gebruikt een staafdiagram in combinatie met een lijndiagram (voor de responsstijl). Dit lijndiagram zag ik weer terug in dit boek.

InhoudNaast de uitleg van de verschillende gedragsstijlen gaat dit boek ook uitgebreid in op waarom je de DISC zou willen toepassen, wat de geschiedenis is, hoe je het toe kan passen en in welke omgevingen. Het boek gaat een niveautje dieper dan de twee andere boekjes over DISC, waarin alleen het toepassen van de DISC aan bod komt. The Universal Language DISC is daarmee echt een boek voor de coach die werkt met de professionele instrumenten van bijvoorbeeld MDI of Synques (Q4). Er worden veel voorbeelden gebruikt in het boek, dat is prettig, ook worden er veel namen genoemd van bekende personen. Echter deze Amerikanen zijn niet allemaal bij mij bekend!