Emotionele Intelligentie in bedrijf en praktijk


Intuitie in management door Robert K. Cooper en Ayman Sawaf

De filosoof Robert K. Cooper hield zich bezig met een wereldwijd onderzoek naar emotionele intelligentie in het bedrijfsleven en aanverwante gebieden. Dit unieke boek is beschouwend geschreven en beschrijft het proces van emotionele ontwikkeling stap voor stap. Cooper verstaat de kunst om het zo te omschrijven dat je er geen speld tussen kunt krijgen. Een prachtige passages vond ik op bladzijde 69 aan het begin van hoofdstuk 3 Emotionele Feedback:

”Elk gevoel is een signaal. Het geeft aan dat er vraagtekens worden gezet bij iets wat u waardeert of dat er een mogelijkheid voor het grijpen ligt. Bijvoorbeeld om een relatie te versterken of een verandering aan te brengen en iets nieuws te creëren. Elke emotie schut u wakker en vraagt om uw aandacht. Een gevoel is er om u in beweging te brengen, zodat u een vraag stelt, dingen verheldert, uw capaciteiten leert kennen en verbreden en actie onderneemt of stelling neemt.
Woede bijvoorbeeld, is in wezen een brandstof. Woede welt in ons op, waardoor we iets moeten doen. U moet zich uitspreken, tussenbeiden komen of ergens voor gaan staan, een confrontatie aangaan of iets oplossen. Maar de meesten van ons onderdrukken die woede, stoppen hem weg, begraven hem, ontkennen hem of negeren hem. We doen van alles, behalve ernaar luisteren en hem waarderen. Woede is een innerlijke stem die schreeuwt, smeekt, voortdrijft en eist. Woede vormt een kaart die onze grenzen en verlangens aangeeft. Woede is er om gerespecteerd te worden en we moeten ernaar handelen en hem niet de vrije loop te laten of te laten escaleren tot razernij en vijandigheid.”
Ik vind dat mooi en herkenbaar.

Verder in dit boek ook de EQ-kaart. 21 vragenlijsten over levensgebeurtenissen, werkdruk en bevrediging, persoonlijke druk en bevrediging, emotioneel zelfbewustzijn, emotionele uiting, emotioneel bewustzijn van anderen, intentie, creativiteit, veerkracht, interpersoonlijke banden, constructieve onvrede, medeleven, visie, intuïtie, vertrouwensradius, persoonlijke macht, integriteit, algemene gezondheid, kwaliteit van leven, relatiequotiënt en optimale prestatie. Van deze 21 onderwerpen wordt getest of deze optimaal, vaardig, kwetsbaar of dat je op je hoede moet zijn. Deze EQ-kaart kan gebruikt worden aan het begin van een coachtraject om te meten hoe je er nu voor staat. De persoonlijke groei wordt inzichtelijk gemaakt en er kan op het juiste gebied geconcentreerd worden, waar mogelijk een kwetsbare of ”wees op je hoede” situatie is ontstaan.

Ik zou deze EQ-kaart willen gebruiken om aan het begin en einde van een coachtraject het verschil in persoonlijke ontwikkeling te meten. Daar ben ik nog mee bezig.