Het dertigers dilemma


Door Nienke Wijnants

Van dit boek heb ik voor CoachTrack in december 2008 een recensie geschreven:

Nuttig boek voor alle dertigers en hun omgeving

Het boek bestaat uit drie delen: Issues van dertigers in deze tijd, Het dertigersdilemma in de praktijk en De oplossing? In het eerste deel worden onderwerpen beschreven waar de dertigers van deze tijd mee worstelen: Teveel te kiezen, De mythe van het perfecte leven en De zin van het leven. Het tweede deel gaat in op hoe deze dilemma’s zich in de praktijk laten zien op carrièregebied, relaties en het kindervraagstuk. Het deel, De oplossing? is met een vraagteken geschreven. Dit deel bestaat uit twee hoofdstukken: Authenticiteit en Het onderzoek. Er wordt kort ingegaan op wat Authenticiteit is en wat dit kan betekenen voor dertigers. Het onderzoek wordt ook kort beschreven, met de vragen, de verwachte resultaten en de uiteindelijke resultaten.

De inleiding van het boek is uitgebreid (meer dan 4 pagina’s), en geeft aan waarom Nienke het boek geschreven heeft. Ze wil dertigers het inzicht geven in de verwarrende levensfase, zodat deze zich niet alleen voelen met deze verwarring. Vervolgens wil Nienke de dertigers zoveel mogelijk tips geven hoe je sommige van de problemen mogelijk kunt oplossen.

Toen ik mij opgaf om dit boek te recenseren, kwam dit vooral door mijn nieuwsgierigheid naar deze groep mensen. Is deze generatie die 10 tot 20 jaar na mij geboren is (ik ben van 1962), echt zoveel anders? Zijn de problemen eigenlijk niet dezelfde als waar mijn generatie mee zit? En ik was ook benieuwd of ik de dertigers waar ik leiding aan geef en in mijn praktijk tegenkom, erin zou herkennen.

In deze recensie zal ik aangeven of Nienke naar mijn mening in haar eigen doel geslaagd is. En daarnaast zal ik aangeven hoe mijn nieuwsgierigheid beantwoord is.

Door de manier van schrijven van Nienke krijg ik op twee manier informatie over deze groep dertigers. Nienke is namelijk zelf een echte dertigers dilemma belever. Dit beschrijft ze in haar boek, maar je merkt het ook tijdens het lezen. Dit komt heel consequent over. Bijvoorbeeld hoe ze elke keer alle mogelijke theorieën beschrijft over het fenomeen dat ze aanhaalt. Van alle theorieën over het kiezen tot en met Maslow en de filosofen over “de zin van het leven”. Zo komt ze bijvoorbeeld tot een (zeer eenvoudige) vergelijking van het existentialisme, absurdisme en nihilisme. Op een of andere manier krijg ik hierdoor een beeld van deze dertiger (Nienke) dat klopt. De uitvoerigheid, een soort perfectionisme, vooral ook de compleetheid, het komt overeen met het beeld dat Nienke schept van de dertiger met het dertigersdilemma. Ik vond het boek hierdoor fijn lezen.