Uw persoonlijkheid ontwikkelen


Met zelftests en oefeningen door Friedbert Gay en Lothar J. Seiwert

Dit boekje is heel handig als je de DISC analyse gedaan hebt van Q4 of MDI. Het MDI rapport of Q4 rapport geeft een uitgebreid beeld van jouw gedragsstijl, maar hoe zit het met je collega’s of familieleden? Heel overzichtelijk met consequent kleurgebruik krijg je een goed beeld van alle vier de gedragsstijlen en kan je lezen hoe je optimaal zou kunnen reageren op deze verschillende stijlen. De inhoud lijkt erg op het boekje van dezelfde schrijvers: Het ABC van de persoonlijkheid. Het is echter iets beknopter, geeft een meer serieuze indruk dan het ABC, omdat de illustraties zijn weggelaten, het is een paar euro goedkoper en gewoon via Bol.com te koop.

Dit boekje geeft op een overzichtelijke manier inzicht in de vier gedragsvoorkeuren. De D van Dominante gedragsvoorkeur, de I van de Initiatiefrijke gedragsvoorkeur, de S van de Stabiele gedragsvoorkeur en de C van de Consciëntieuze gedragsvoorkeur. Met de zelf-test in dit boekje kan eenvoudig de eigen gedragsstijl bepaald worden. Ten opzichte van de professionele DISC analyses van bijvoorbeeld MDI of Q4, wordt in deze zelf-test alleen een grove indicatie gegeven van het responsgedrag op de omgeving. De natuurlijke gedragsstijl, die gevormd is in het eerste deel van het leven en niet afhankelijk is van de rol die iemand vervult, wordt met deze zelf-test niet gemeten.

Toch is dit boekje een goede aanvulling op de professionele analyses, want het geeft handreikingen om je gedrag aan te kunnen passen aan de gedragsstijl van je gesprekspartner, je teamleden, je manager, je medewerkers, je klanten, je kinderen, je ouders enzovoort. Met de DISC-wijzer leer je ook hoe je de mensen in je omgeving eenvoudig kunt inschatten op hun voorkeurs-gedragsstijl.