Verleid jezelf tot excellentie!


Gereedschap voor extra intelligente mensen door Willem Kuipers en Annelien van Kempen

In mijn praktijk tref ik veel zeer slimme mensen. IQ is een manier om slimheid te meten, maar er zijn ook een aantal karakteristieke kenmerken waar zeer slimme mensen aan te herkennen zijn. Dit zijn intellectueel vaardig, buitengewoon nieuwsgierig, een sterke behoefte aan autonomie, grenzeloos en mateloos in het najagen van interesses en een combinatie van emotionele onzekerheid en intellectuele zelfverzekerdheid. Zeer slimme mensen herkennen tenminste 3 van deze 5 kenmerken.
Willem Kuipers en Annelien van Kempen noemen deze zeer slimme mensen extra intelligent en korten dit af met Xi. Op de achterkant van het boek schrijven ze: Als je extra intelligent bent en wilt excelleren, ben je vaak zelf het lastigste obstakel. Beperkende overtuigingen over je eigen kwaliteiten remmen je af. Dit boek biedt gereedschap om die overtuigingen te verruimen. In een prettig leesbare stijl krijg je een toelichting op het begrip extra intel-ligentie (Xi), de verschillen en overeenkomsten tussen Xi en hoogbegaafdheid en op de zeven facetten van de Xidentiteit. Via de metafoor van het labyrint werk je stapsgewijs toe naar een duurzame expressie van je excellentie.

Het boek geeft op een vrij rationele manier uitleg hoe je met je intelligentie om kan gaan en geeft handvatten hoe je jezelf kunt accepteren met deze hoge intelligentie. Dat doen de schrijvers door vooral de mooie eigenschappen van slimheid in kaart te brengen en aan te geven dat er een grote diversiteit is aan soorten slimheid. Door het allemaal een naam te geven en uit te leggen wordt het makkelijker te accepteren. Het effect kan zijn dat je je minder een buitenbeentje voelt. Doordat de schrijvers het klassieke labyrint als raamwerk hebben gebruikt voor een groot deel van het boek dat gaat over het proces tot excellentie, krijgt het boek ook een spiritueel tintje. Toch wordt het heel praktisch beschreven. Mijn ervaring is dat hoogbegaafde mensen vaak ook hooggevoelig zijn en juist in deze hoofdstukken gaat de aandacht naar de expressie van de intelligentie. Dat wat je van binnen voelt op een excellente manier in de wereld willen en kunnen zetten.