IQ test

De IQ test waar MaakBaan mee werkt is een verkorte IQ test met een indicatie van jouw IQ. Deze is minder nauwkeurig dan een uitgebreide IQ test, maar geeft op 5 punten nauwkeurig jouw IQ weer.

4 categorieën:


De test is verdeeld in 4 categorieën en geeft per categorie aan hoeveel vragen je van het totaal goed beantwoord hebt. De categorieën zijn: Verbale intelligentie, Numerieke Intelligentie, Logica en Ruimtelijke intelligentie. Daarom is deze IQ test uitermate geschikt als voorbereiding op een assessment. De categorie waar je slecht op scoorde kun je nog even aanpakken voordat je dat assessment moet gaan doen voor die functie die je zo graag wilt hebben. En reken maar dat dat helpt!

Soorten vragen:


Per categorie van de IQ test, worden diverse vragen gesteld:
Verbaal: Woordomschrijvingen, Woordbetekenis, Antoniemen, Synoniemen
Numeriek: Cijferreeksen, Redactiesommen
Logica: Syllogismen, Analogieën, Verzamelingen
Ruimtelijk: Figurenreeksen, Kubussen, Samengestelde figuren

Hoog of laag IQ:


Het gemiddelde IQ is 100. HBO-ers en Academici zitten al gauw op een IQ van 110 of 120. Voor de ”titel” Hoogbegaafd, wordt de grens van 130 of 140 gehanteerd.


Slim is niet altijd handig:


Veel klanten van MaakBaan hebben een hoog tot zeer hoog IQ. Lekker slim zou je zeggen, maar slim zijn, kan ook minder leuke kanten hebben. Dit heeft meestal te maken met (veel) slimmer zijn dan je omgeving, je een buitenbeentje voelen en geen aansluiting krijgen met jouw ideeën bij anderen. Vooral als je je eigenlijk niet bewust bent van het feit dat je anders denkt of veel sneller denkt als gevolg van je hoge IQ, kan je je onbegrepen gaan voelen. Het gemiddelde IQ van de klanten van MaakBaan is 112, van de ICT-ers onder de klanten: 124, de laagste is 90 en de hoogste 144.

MaakBaan’s ervaringen:


Ik heb het zelf ook gemerkt in mijn carrière. Mijn ideeën werden niet altijd door iedereen begrepen. Dan denk je al gauw dat het geen goede ideeën zijn. Totdat je merkt dat in tweede instantie toch voor jouw plan gekozen wordt. Dit gaf mij de moed om langer vast te houden aan mijn ideeën en meer uitleg te geven. Een IQ test bevestigde mij dat ik reden heb om aan te nemen dat ik in een groep HBO-ers en academici iets toe te voegen kan hebben.

Het effect van een IQ test:


Als een klant weet dat zijn IQ rond de 130 is of hoger, dan weet hij dat slechts 2,3% van de bevolking net zo slim is als hij. Dat geeft zelfvertrouwen en daardoor verandert zijn houding naar anderen. Hij krijgt meer waardering voor zichzelf en anderen gaan hem ook meer waarderen. Ook andersom komt voor: een academisch opgeleide klant komt met een IQ van 90 uit de test. Door de opzet van de test, konden we eenvoudig onderzoeken wat er aan de hand was. Deze klant werd niet meer uitgedaagd door zijn werk en had met dezelfde nonchalance als waarmee hij zijn dagelijks werk kon doen, deze test ingevuld. Het inzicht dat hij deze houding aan zou moeten passen, wilde hij de baan krijgen die hij graag wilde, was voor hem een eye-opener.


Benieuwd naar hoe slim je bent ten opzichte van de rest van de wereld?

Doe de IQ test


De IQ test kan ingezet worden:
- wanneer je jezelf wilt voorbereiden op een assessment,
- als je wilt weten op welk gebied je nog zou kunnen oefenen,
- als je een vermoeden hebt dat je hoogbegaafdheid bent en dit gewoon wel eens wilt weten,
- of om met de hele afdeling eens te kijken wie er op basis van intelligentie de grootste kans heeft om gelijk te hebben in discussies.

Uitgebreide rapportage


Met de rapportage uit deze test krijg je inzicht op welke gebieden jouw intelligentie ten opzichte van de gemiddelde Nederlander hoger of lager ligt. Zie ook de uitleg bij TESTS BIJ MAAKBAAN.

IQ en EQ


Intelligentie is een goede basis, maar gelijk hebben, wil niet zeggen dat je ook altijd gelijk krijgt. Daarvoor is EQ nodig: Emotionele Intelligentie. Dit is het vermogen om gevoelens ten volle te ervaren en jezelf goed te leren kennen. Dit uit zich in zelfrespect, zelfbewustzijn, sociale gevoeligheid en sociaal aanpassingsvermogen. Coaching bij MaakBaan is gericht op persoonlijke ontwikkeling en het verhogen van je EQ. Dat begint met de vraag hoe goed ken je jezelf? De IQ test kan een eerste stapje zijn om jezelf beter te leren kennen. Wil jij dit ook?

Neem contact op met MaakBaan en vraag meteen de IQ test aan.

Hoogbegaafd en Hooggevoelig


Wist je dat hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid heel vaak samen gaat? Bij MaakBaan heb ik vaak klanten die erg slim zijn en die ook hooggevoellig blijken te zijn. Lastig? Je moet er inderdaad mee om leren gaan, maar het is net als hoogbegaafdheid: het heeft voordelen, maar zeker ook nadelen. Wat ik zelf heel grappig vind is dat ik ook klanten krijg die willen leren omgaan met hun hooggevoeligheid en er nooit bij stil gestaan hebben of gewoon niet wisten, dat ze ook zeer hoog intelligent zijn.

Whats in a name?


Maar of het nu de naam hooggevoelig, hoogsensitief HSP, hoogbegaafd, extra intelligent of Xi heeft? Het gaat er naar mijn mening om hoe je met de gemakken en ongemakken om kunt gaan. Mijn klanten komen vaak met deze ongemakken bij mij. Doordat ik deze factoren herken als horende bij hoogbegaafdheid of hooggevoeligheid, komen de gemakken die er ook bij horen naar voren en wordt het makkelijker om het als geheel te accepteren. En dat is de eerste stap om te leren hoe je ermee om kunt gaan.
Assessments, analyses en tests bij MaakBaan