Kerntyperingtest

De kerntyperingtest geeft op basis van de Big Five een beschrijving van je persoonlijk profiel. Bij de Big Five, ook wel de 5 persoonlijkheidsthema’s genoemd horen telkens twee 'Kerntyperingen' waarvan er één in meer of mindere mate op je van toepassing is al naar gelang je score.

Big Five


De thema’s zijn: emotioneel ombekommerd, extravertheid, gewetensvolheid, vriendelijkheid of meegaandheid en openheid voor verandering.

De test


is opgebouwd uit 48 unieke kerntyperingen waarvan je er afhankelijk van je score meerdere kunt hebben. Verder wordt er uitleg gegeven over wat kerntyperingen zijn en hoe deze voortvloeien uit je persoonlijke profiel. Naast sterke kant en minder sterke kant, wordt ook per kerntypering de bijbehorende kans en bedreiging weergegeven. Het rapport is in totaal 12 pagina’s.


Assessments, analyses en tests bij MaakBaan