Gedrag en drijfveren van het managementteam

In een klein managementteam van een ICT bedrijf wordt nauw samengewerkt. De nieuwe verkoopmanager heeft veel nieuwe ideeën voor het bedrijf en wil ze het liefst morgen al doorvoeren. De directeur is gewend om niet over één nacht ijs te gaan en eerst een marktonderzoek te doen en een plan uit te werken. Een paar maanden gaat het goed, maar daarna beginnen er aan weerszijden irritaties te ontstaan. MaakBaan wordt als mediator ingeschakeld. Van de directeur en de andere managers ligt er al een MDI analyse, dus van de verkoper wordt (de sales-versie) van de MDI gedragsanalyse gedaan en ook de drijfveren analyse wordt afgenomen.

Inzicht in gedrag


Het MDI wiel zag er als volgt uit:

Manager 2 en Manager 3 zitten qua voorkeursgedrag comfortabel in de buurt van de directeur. De verkoopmanager daarentegen, zit in de diagonaal. Dat hoeft geen probleem te zijn. Een meer dominante verkoopmanager met een stabiele directeur kan werken als de verkoopmanager veel vrijheid krijgt en de directeur hem vertrouwd in zijn kunnen, om de deals binnen te halen. Het aanpassingsvermogen van de verkoopmanager is groot, wat te zien is aan het feit dat deze met zijn natuurlijk gedrag in de binnenste ring van het MDI wiel zit. Deze analyse geeft de heren inzicht in hun gedrag en daarmee begrip voor de ander. Maar er is meer.

Inzicht in de drijfveren


De drijfveren analyse geeft het waarom achter het gedrag weer. Iemands motivatie. De analyse geeft een verdeling over de clusters van overtuigingen en na de bespreking met de MDI consultant van MaakBaan, wordt duidelijk welke invulling van deze overtuigingen voor de respondent belangrijk zijn in zijn werk. In onderstaand overzicht zijn de MDI drijfveren van het managementteam bij elkaar in één diagram gezet.

Botsingen verklaard


Uit de gesprekken met MaakBaan met betrekking tot de persoonlijke invullingen van de overtuigingen die ten grondslag liggen aan het gedrag kwam naar voren dat de sociale drijfveer van het grootste deel van het managementteam botste met de individualistische drijfveer van de verkoopmanager. Deze individualistische drijfveer en de dominante voorkeursgedragsstijl versterkten elkaar, waardoor het gedrag van de verkoopmanagers niet genoeg paste bij de overige managers.

Afscheid in goed overleg


Door de neutrale manier waarop MaakBaan met behulp van de MDI analyses het gedrag en drijfveren in beeld bracht is het steeds mogelijk geweest om het gesprek open en respectvol te houden met de directeur en de verkoopmanager. Het is jammer te moeten constateren dat het niet past. Maar het is ook meteen duidelijk dat dit niet aan de een van de personen ligt, maar aan de combinatie.

MDI analyses vòòr of na de proefperiode?


Tijdens de sollicitatie gesprekken is het voor een sollicitant eenvoudig om gewenst gedrag te laten zien. Ook de drijfveren zijn niet meteen duidelijk, tijdens deze eerste contactmomenten. Mijn ervaring is dat hoe meer er binnen een bedrijf met de MDI analyses gewerkt wordt, hoe meer er rekening gehouden wordt met de inhoud van het rapport. In het geval van bovenstaand bedrijf, wordt er na dit voorval van elke sollicitant een MDI analyse afgenomen of een Q4 stijlprofiel. De waarde ervan heeft zich nu bewezen.