Van docent naar projectleider

Net voordat ze haar 25 jaar jubileum vierde als vakdocent, kwam er een vacature voorbij voor de functie van projectleider op het hoofdkantoor van haar school. De functie trok haar aan, maar ze wist niet zeker of het wel een goede stap zou zijn. Door te coachen op drijfveren, ondersteund door een drijfveren test, kon de vertaalslag gemaakt worden van haar motivatie voor het lesgeven naar de motivatie voor het projectleiderschap. Toen moest ook in haar CV duidelijk naar voren komen dat ze in haar 25 jaar ervaring als docent, ook kwaliteiten als resultaatgerichtheid, besluitvaardig en ondernemend heeft kunnen laten zien. Haar nevenactiviteiten en buitenschoolse activiteiten kregen daardoor een meer prominente rol in het CV. Ook werd er in het CV een persoonlijke profielschets opgenomen, waar haar ambitie duidelijk in naar voren kwam. Dit kwam ook in de sollicitatiebrief terug. Na deze degelijke voorbereidingen voor CV en sollicitatiebrief, konden de sollicitatiegesprekken online via Skype worden doorgenomen. Voor het assessment is gedurende een middagprogramma, geoefend met de capaciteitentests en zijn de onzekerheden aangepakt, zodat hier op het assessment zelf geen hinder meer van werd ondervonden. Inmiddels heeft ze afscheid genomen van haar leerlingen en gaat ze in het nieuwe schooljaar aan de slag als projectleidster.